top of page

Marka Tescil Belgeleri

Bilinçdışı Yayınları A.Ş., Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021-078207 numaralı beratıyla “I Ching” markasının sahibidir.

Markanın emtiası arasında aşağıdaki fasıllar bulunmaktadır.

  • Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afisler, tablolar, çıkartmalar, pullar.

  • Eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

  • Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).

Bu durumda üçüncü kişilerin Bilinçdışı Yayınları A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça “I Ching” markasını hiçbir eğitim ya da tanıtımında kullanmamaları, yazılı yayın ve dijital yolla çoğaltıp dağıtmamaları gerektiğini ihtar ederiz.

Aksi durum, yasalarla korunan haklarımıza saldırı teşkil etmekte veyahut 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Marka KHK m 9. Maddenin ihlali marka hakkına saldırı sayılmaktadır. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veyahut hizmetler ile ilgili olarak, tescilli herhangi bir işaretin kullanılması Marka HKH m.9’un ihlali anlamına gelmektedir veyahut böylesi bir kullanım marka sahibinin marka hakkına saldırı niteliği taşımaktadır. Marka KHK m.9’a bakılırsa tescilli bir marka ile aynı veyahut ya benzer hizmetleri kapsayan veyahut bundan dolayı hak üstünde işaret ile tescilli marka içinde bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması marka sahibi tarafınca yasaklatılabilir.

6769 sayıl Yasanın 30. maddesinde ise marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş, “Başkasına ilişkin marka hakkına alıntılama ya da iltibas suretiyle saldırı ederek mal üreten ya da hizmet sunan, satışa arz eden ya da satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden yada depolayan şahıs bir yıldan üç yıla kadar hapis veyahut yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu maddede yer edinen suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ek olarak bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur denilmek suretiyle sanıklar hakkında hapis veyahut adli para cezası öngörülmüştür.

Kamuoyuna ihtaren ilan ederiz.

Bilinçdışı Yayınları A.Ş.
 

I Ching marka tescil belgesi_edited.jpg

01

I Ching

Bilinçdışı Yayınları A.Ş. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021-078207 numaralı beratıyla “I Ching” markasının sahibidir. Markanın emtiası arasında aşağıdaki fasıllar bulunmaktadır.

16, 28, 35, 41

bilinçdışı marka beratı_edited.jpg

02

Bilinçdışı Yayınları

Bilinçdışı Yayınları A.Ş. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021-178792 numaralı beratıyla “Bilinçdışı” markasının sahibidir. Markanın emtiası arasında aşağıdaki fasıllar bulunmaktadır.

16, 35, 41, 43

büyük sır üstadı marka beratı_edited.jpg

03

Büyük Sır Üstadı

Bilinçdışı Yayınları A.Ş. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021-078207 numaralı beratıyla “I Ching” markasının sahibidir. Markanın emtiası arasında aşağıdaki fasıllar bulunmaktadır.

16, 35, 41, 43

I Ching marka tescil belgesi_edited.jpg

04

Yi Jing

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021-078207 numaralı beratıyla “I Ching” markasının sahibidir. Markanın emtiası arasında aşağıdaki fasıllar bulunmaktadır.

16, 28, 35, 41

bottom of page